Μπορεί να γίνει κατασκευή φυσικής αφέλειας κατόπιν παραγγελίας.